Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

Chuyển đổi số
Tuổi trẻ xã Xuyên Mộc tiên phong trong chuyển đổi số
UBND xã Xuyên Mộc đồng loạt ra quân, phối hợp với ban, ngành Đoàn thể xã, cán bộ ấp, tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cài đặt phần mềm định danh...
Xem thêm
Tuổi trẻ xã Xuyên Mộc tiên phong trong chuyển đổi số
UBND xã Xuyên Mộc đồng loạt ra quân, phối hợp với ban, ngành Đoàn thể xã, cán bộ ấp, tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cài đặt phần mềm định danh VNeID cho người dân ở các ấp trên địa bàn xã Xuyên Mộc nhằm thực hiện Đề án 06.
Xem thêm
Chưa có bài viết ...
Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2023
Sáng ngày 11/7/2023, BCĐ Hè xã Xuyên Mộc tổ chức Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2023 với chủ đề “Vì môi trường sống an toàn, lành mạnh; hãy chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
Xem thêm