Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

Lãnh đạo

1 Văn Thanh Hùng Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại: 0918100447
Email: hungvt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Nguyễn Thành Phước Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Số điện thoại: 0886709139
Email: phuocnt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Nguyễn Minh Tươi Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0911770579
Email: tuoinm@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung UB
4 Phan Anh Dũng PCT HĐND xã
Số điện thoại: 0933480051
Email: dungpa@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND
5 Võ Thị Kính Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0392930186
Email: kinhvt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: VHXH
6 Bùi Quốc Trung Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0985358501
Email: trungbq@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế