Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

18/11/2023 - 22:01

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ YÊU CẦU NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

 

 

Bước 1:

 

 

Bước 2:

 

 

 

Bước 3:

 

 

 

Bước 4:

 

 

 

Bước 5:

 

 

 

Bước 6:

 

 

 


Đánh giá: