Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

Về việc bán tài sản công là vật tư thu hồi công trình: Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Xuyên Mộc theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công


Đánh giá: