Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

24/10/2023 - 10:21

Sáng ngày 31/3/2023, Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã.

Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức và các ban, ngành, đoàn thể đang công tác tại địa phương.

Nội dung tuyên truyền: Giới thiệu một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023; Luật trẻ em năm 2016; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023…

Thông qua Hội nghị nhằm Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã;  Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

THÙY TRANG

 

 

 


Đánh giá: