Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

TRANG BỊ "THÙNG RÁC ĐỒNG LOẠT" TRÊN TL329 XÃ XUYÊN MỘC

06/11/2023 - 08:24

TRANG BỊ "THÙNG RÁC ĐỒNG LOẠT" TRÊN TL329 XÃ XUYÊN MỘC

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND huyện về phát động phong trào chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

UBND xã Xuyên Mộc xây dựng Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 12/04/2023 về phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, tự giác, trách nhiệm trong việc xây dựng đô thị văn minh gắn với công tác quản lý và chỉnh trang đô thị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; phát huy vai trò vận động phong trào các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Quán triệt, phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị tới các ấp, địa bàn khu dân cư, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện các nội dung chỉnh trang đô thị gắn với cuộc vận động “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chỉnh trang mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, rác thải: Dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh mọi tuyến đường, ngõ, hẻm, tạo không gian sống “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; có giải pháp xử lý rác, đặc biệt là rác thải tại các tuyến đường trung tâm, tạo hành lang an toàn; quản lý quy hoạch, quảng cáo; vỉa hè, lòng, lề đường; trụ điện, dây điện. Chỉnh trang các pano, áp-phích, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống cột điện. Chỉnh trang, trang trí cảnh quan đô thị. Phát động các phong trào đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Xây dựng xã, ấp đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tổ chức quản lý hoạt động thu gom rác thải. Triển khai vận động Nhân dân và các cơ sở kinh doanh trang bị thùng rác có nắp đậy đồng loạt theo mẫu và màu (có thể 2,3 hộ trang bị dùng chung 1 thùng), lấy các ấp có trục đường Tỉnh lộ 329 làm điểm hoàn thành trước Lễ 02/9; Các tuyến đường Quốc lộ 55, đường Bình Ba-Đá Bạc trước 25/12/2023; Các ngõ hẻm có xe thu gom trên toàn địa bàn hoàn thành trước 25/12/2024.

Qua thời gian vận động đến tháng 9/2023 đã có 150 hộ trang bị thùng rác có nắp đậy với số lượng 109 thùng.

                                                                                                                                                                                   HỮU PHƯỚC

 

 

 


Đánh giá: