Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng Lãnh đạo tỉnh, CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

06/11/2023 - 14:45

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng Lãnh đạo tỉnh, CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã/portal/editor/files/Chỉ đạo điều hành/TB-165-171023.pdf


Đánh giá: