Trang thông tin điện tử
Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Xuyên Mộc

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

24/10/2023 - 10:30

          Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 13/4/2023, Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại nhà sinh hoạt của các ấp trên địa xã.

          Tham dự Hội nghị gồm có Chi bộ, Ban ấp và các ban ngành, đoàn thể  của các ấp và nhân dân trên địa bàn.

          Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020); Luật Xây dựng; Luật Môi trường và các văn bản liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020); Luật Xây dựng; Luật Môi trường và một số nghị định hướng dẫn luật và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực cụ thể..

          Thông qua Hội nghị nhằm Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã;  Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

 

 


Đánh giá: